Ochrana před vichřicí

Co dělat při vichřici?

Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti.


- Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.

- Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.

- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

- Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

- Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.

- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.

- Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.

- NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.

- NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

- UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

- Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.

Anketa

Pomohly Vám tyto informace?

Ano (34)
53%

Ne (30)
47%

Celkový počet hlasů: 64