Modlitba hasiče

Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svou povinnost.
Pro záchranu životů Pane,
dodej mi síly dost.
V náruči vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
Ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
A pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám přitom život ztratím,
Požehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání,
jsem jiným lidem dal.

Ámen