Povodně 2013

07.06.2013 13:40

Po vydatných děštích ,které zasáhly naši republiku se povodně nevyhnuly ani nám. Místní potok ,který se držel dlouho na 2 .SPA  se nakonec vylil a dosáhl 3.SPA .Jednotka prováděla ještě před vylitím protipovodňová opatření ,kdy rozvážela pytle s pískem k ohrožením nemovitostem.  Čistila propustě a  koryto místního potoka. Odčerpávala vodu z lagun v obci a uklidňovala obyvatele ,kteří zvyšování hladiny potoka sledovali s velikým strachem protože povodně z roku 2010 jsou stále živé. Nakonec se situace po několika dnech uklidnila a vše se vrátilo k normálu všichni z obce včetně nás si odechly.