Pomoc občanům z Bogatynai

03.06.2013 13:52

Včera v podvečerních hodinách (17.30) zazvonil telefon a na druhém konci se ozval kolega hasič z polska s prosbou o pomoc . Krizové řízení v městě Bogatynai nás v rámci spolupráce při živelných pohromách požádalo o technickou pomoc při čerpání vody ze zatopených domů ve městě. Neváhaly jsme ani chviličku naložily potřebnou techniku a vyrazily na pomoc. Po příjezdu na místo a domluvě s krizovým řízením jsme zahájily odčerpávání vody z nemovitostí. Místní občané překvapeni naší pomocí velice děkovali a kolegové hasiči byly za pomoc vděčni. Pomáhaly jsme ,když jsme dostaly zprávu o hrozícím nebezpečí v naší obci proto jsme ukončily zásah okolo 01.00 hod.  večerní a vrátily se zpět do naší vesnice, kde začali provádět proti povodňová opatření.