Dětské dny v režii hasičů nemají chybu

20.12.2008 16:31

S obecním úřadem se vždy dohodneme, vycházíme si vstříc," konstatuje velitel SDH Dětřichov
Ladislav Samko. Starosta obce Jaromír Toman dodává, že letos z fondu požární ochrany
kraje dostal sbor 82 tisíc korun. Obec se podílela stejnou částkou, takže hasiči
dostali rovných 164 tisíc. Za to byly pořízeny kvalitní zásahové uniformy, boty
a přilby."

Dnešní hasičská zbrojnice skrývá ve svých útrobách útulnou klubovnu, řadu pohárů ze soutěží. Vybudovali
jsme si s přispěním obce malou kuchyňku a sprchy," pochvaluje si velitel. Částka
z rozpočtu obce pro hasiče na tento rok je 129 tisíc. Znám plány hasičů, rádi
by si rozšířili garáže a vybudovali klubovnu v podkroví, ale na to zatím
finance nestačí. Určitě to ale jednou bude," doplňuje starosta obce.

Hasiči se snaží obci pomáhat. I malé akce pro lidi a zejména děti jsou důležité a potřebné a my si
toho vážíme. Například dětské dny v režii hasičů nemají chybu, lákají nejen děti,
ale i řadu dospělých. Úspěšné jsou taneční zábavy, které hasiči pořádají. Vím
také, že kdykoliv budu potřebovat pomoc v obci, budou k dispozici," upřesňuje
pan starosta obce.

 Doslovný přepis z webu: https://daled.sblog.cz/2008/08/22/1900