Celkový počet výjezdů

02.01.2011 18:48

V roce 2010 byl na výjezdy pro naši jednotku velice hojný . Celkem jednotka  zasahovala 16 krát z toho 4 požáry, 10 technických zásahů a jedna  mimořádná událost a to povodeň v srpnu na ,které jednotka byla zaměstnána 10 dní v kuse  a jedna asistence při sebevraždě. Tento počet výjezdů je nejvyšší od roku 1997 tehdy měla jednotka 11 výjezdů celkem.